duminică, 29 mai 2011

Subiecte pentru titularizare - electrotehnica (maistri)

De aici puteti copia variante se subiecte pentru examenul de titularzare din 2009 la disciplina electrotehnica. Sunt subiecte pentru maistri instructori, iar alaturat sunt si beremele ce corectare.

Subiecte titularizare 2009 - electrotehnica (maistri)

Bareme de notare titularizare 2009 - electrotehnica (maistri)


Bacalaureat, Titularizare si Suplinire

sâmbătă, 28 mai 2011

Probleme informatica - examen titularizare

Am gasit pe internet cateva probleme pentru examenul de titularizare. Sunt problepe pentru alocarea dinamica, liste, stive si coada. Nu prea inteleg eu termenii astia dar care se pregateste pentru informatica sunt sigura ca ii cunoaste :)

program lista_dubla;
uses wincrt;
type ref=^inr;
inr=record
nr:integer;
adr:ref;
ad,as:ref;
end;
var b,s,c:ref;
i,m,n:integer;
procedure creare(var b,s:ref);
begin
write('n=');readln(n);
new(b);
b^.nr:=n;
b^.as:=nil;
b^.ad:=nil;
s:=b;
end;
procedure adauga(var sf:ref);
var d:ref;
begin
write('n=');readln(n);
new(d);d^.nr:=n;
d^.as:=s;
d^.ad:=nil;
s^.ad:=d;
s:=d;
end;

procedure afisare(b:ref);
var d:ref;
begin
d:=b;
while d<>nil do begin
writeln(d^.nr,' ');
d:=d^.ad;
end;
end;

procedure inclus(m:integer;b:ref);
var d,e:ref;
begin
d:=b;
while d^.nr<>m do
d:=d^.ad;
write('n=');readln(n);
new(e);
e^.nr:=n;
e^.as:=d;
d^.ad^.as:=e;
e^.ad:=d^.ad;
d^.ad:=e;
end;

procedure sterge(m:integer;b:ref);
var d:ref;
begin
d:=b;
while d^.nr<>m do
d:=d^.ad;
d^.as^.ad:=d^.ad;
d^.ad^.as:=d^.as;
dispose(d);
end;

begin
creare(b,s);
write('m=');readln(m);
for i:=1 to m do
adauga(s);
afisare(b);
write('m=');readln(m);
inclus(m, b);afisare(b);
write('m=');readln(m);
sterge(m, b);afisare(b);
end.


program lista_liniara_simpla;
uses wincrt;
type adresa=^nod;
nod=record
nr:integer;
adr:adresa;
end;
var p,u:adresa;
i:integer;
procedure adaug(var p,u:adresa;val:integer);
var c:adresa;
begin
if p=nil then begin
new(p);
p^.nr:=val;
p^.adr:=nil;
u:=p;
end
else begin
new©;
u^.adr:=c;
c^.nr:=val;
c^.adr:=nil;
u:=c;
end;
end;

procedure inserare_dupa(p:adresa;var u:adresa;val,val1:integer);
var c,d:adresa;
begin
c:=p;
while c^.nr<>val do
c:=c^.adr;
new(d);
d^.nr:=val1;
d^.adr:=c^.adr;
c^.adr:=d;
if d^.adr=nil then u:=d;
end;

procedure inserare_inainte(var p:adresa;val,val1:integer);
var c,d:adresa;
begin
if p^.nr= val then begin
new(d);
d^.nr:=val1;
d^.adr:=p;
p:=d;
end
else begin
c:=p;
while c^.adr^.nr<>val do
c:=c^.adr;
new(d);
d^.nr:=val1;
d^.adr:=c^.adr;
c^.adr:=d;
end;
end;

procedure sterg(var p,u:adresa;val:integer);
var c,aux:adresa;
begin
if p^.nr=val then begin
aux:=p;
p:=p^.adr;
end
else begin
c:=p;
while c^.adr^.nr<>val do
c:=c^.adr;
aux:=c^.adr;
c^.adr:=aux^.adr;
if aux=u then
u:=c; end;
dispose(aux);
end;

procedure afisare(p:adresa);
var c:adresa;
begin
c:=p;
while c<> nil do begin
write(c^.nr,' ');
c:=c^.adr;
end;
writeln;
end;

begin

for i:=1 to 15 do
adaug(p,u,i);
afisare(p);
inserare_dupa(p,u,2,32);
afisare(p);
inserare_inainte(p,6,18);
sterg(p,u,1);
sterg(p,u,7);
afisare(p);
end.

Alte probleme rezolvate pentru titularizare informatica gasiti
Subiecte rezolvate - titularizare informatica


Bacalaureat, Titularizare si Suplinire

duminică, 22 mai 2011

sâmbătă, 14 mai 2011

Legea dialogului social

Pe data de 10 mai, a fost publicat in Monitorul Oficial "Legea dialogului social". Tot atunci a fost publicata si noua lege a salarizarii in invatamant.
Legea dialogului social o puteti citi la lunk-ul urmator:

Legea dialogului social

Cine doreste sa vada si legea salarizarii in invatamant sa intre aici:
Legea salarizarii in invatamant


Bacalaureat, Titularizare si Suplinire

duminică, 8 mai 2011

Subiecte titularizare franceza si italiana

Mai jos gasiti subiecte pentru examenul de titularizare la limba franceza si limba italiana. Sunt subiecte propuse in 2009 si au alaturat si baremele de corectare.

Subiecte titularizare 2009 - limba franceza

Subiecte titularizare 2009 - limba italiana


Bacalaureat, Titularizare si Suplinire

luni, 2 mai 2011

Subiecte titularizare 2009 chimie industriala

Mai jos puteti vedea subiecte de la examenul de titularizare din 2009 la chimie industriala. Sunt subiectele pentru maistri instructori si sunt afisate si baremele de corectare.

Subiecte titularizare 2009 chimie industriala (maistri instructori)

Barem de corectare titularizare 2009 chimie industriala (maistri instructori)

Cine doreste sa vada subiectele pentru profesori la chimie industriala sa intre aici:
Subiecte chimie industriala profesori - titularizare 2009


Bacalaureat, Titularizare si Suplinire
SEO Romania Certificat Web